Όροι Παροχής Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 4 Μαρτίου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας (Stablecoin) της Paxful, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες συμπληρωματικούς "Όρους Παροχής Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful", αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και διεξοδικά, έχετε κατανοήσει και έχετε αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα, οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Paxful (η "Συμφωνία"). Οι όροι που γράφονται με κεφαλαία και χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται παρακάτω έχουν την έννοια που προβλέπεται στη Συμφωνία. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ της Συμφωνίας και των Όρων Παροχής Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful κατά τη διάρκεια της χρήσης της υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful ή σε σχέση με αυτήν, υπερισχύει η τελευταία.

Σχετικά με τα Κρυπτονομίσματα Σταθερής Αξίας της Paxful

Η υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful αποτελεί έναν μηχανισμό συστάσεων που σας δίνει τη δυνατότητα, ως χρήστη της Paxful που πληροί τις προϋποθέσεις, να διενεργήσετε μια συναλλαγή peer-to-peer με μια προεπιλεγμένη εταιρεία τρίτων (τον "Αντισυμβαλλόμενο των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας"), που επιλέγεται από την Paxful, για να ανταλλάξετε τα Bitcoin σας με ένα ισοδύναμο ποσό USD σε κρυπτονομίσματα σταθερής αξίας, το οποίο θα διακρατάται από τον Αντισυμβαλλόμενο των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας προς όφελός σας. Μέσω αυτού το μοντέλου, η υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful σάς δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσετε τη θέση σας σε Bitcoin με το επιιλεγμένο κρυπτονόμισμα σταθερής αξίας.

Μηχανισμός συστάσεων

Η υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful είναι ένας μηχανισμός συστάσεων περιορισμένου σκοπού που διατίθεται στην πλατφόρμα Paxful. Εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε Κρυπτονομίσματα Σταθερής Αξίας της Paxful, η Paxful θα σας παραπέμψει στον Αντισυμβαλλόμενο Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας, για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας παρέχονται προκειμένου να υποβάλετε τους όρους της προσφοράς σας στον Αντισυμβαλλόμενο Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας αποδεχθεί τους όρους της προσφοράς σας, η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μεταξύ σας και του Αντισυμβαλλόμενου Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας. Όπως συμβαίνει και με τις συνηθισμένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα συναλλαγών, η Paxful δεν έχει καμία ανάμειξη, έλεγχο, εξουσία, διακριτική ευχέρεια ή αρμοδιότητα στις συναλλαγές Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful που διενεργούνται ή επιχειρείται να διεξαχθούν μεταξύ σας και του Αντισυμβαλλόμενου Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας. Η Paxful δεν παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής κρυπτονομισμάτων σταθερής αξίας ούτε παρέχει συμβουλές ή οδηγίες σε οποιονδήποτε χρήστη της Paxful με σκοπό την απόκτηση κρυπτονομισμάτων σταθερής αξίας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας δύναται να έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful και η υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας μπορεί να διαφέρει ως προς τη συναλλαγματική ισοτιμία, την ταχύτητα της ανταλλαγής και άλλους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλει ο Αντισυμβαλλόμενος των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας (οι "Όροι του Αντισυμβαλλόμενου των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας"). Διενεργώντας συναλλαγές με τον Αντισυμβαλλόμενο των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους του Αντισυμβαλλόμενου των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας. Οι Όροι του Αντισυμβαλλόμενου των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν έρχονται σε αντίθεση ή παραβιάζουν τη Συμφωνία, τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful, είναι παράνομοι, μη εύλογοι ή η εκπλήρωσή τους δεν είναι εύκολη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (όπως ορίζεται κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Paxful), ή εάν εσείς και ο Αντισυμβαλλόμενος των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας παρέχετε συγκατάθεση, ώστε να τροποποιηθούν οι Όροι του Αντισυμβαλλόμενου των Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ, Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. ΜΗΝ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Η PAXFUL ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.

Προμήθειες

Η Paxful θα παραμένει πάντα διαφανής σχετικά με τις προμήθειές της. Οι προμήθειες ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας Paxful. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις προμήθειες μετατροπής, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας.

Λογαριασμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και Περιορισμένες Δικαιοδοσίες

Η υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπηρεσία. Προκειμένου να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful, πρέπει να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας και να διαθέτετε Bitcoin αξίας τουλάχιστον 1,00 USD στο πορτοφόλι σας Paxful, συν οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό Bitcoin απαιτείται για την κάλυψη τυχόν σχετικών προμηθειών. Η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να τροποποιήσει την υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful για οποιονδήποτε χρήστη της Paxful και ο Αντισυμβαλλόμενος Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε χρήστη της Paxful. Στο πλαίσιο των Περιορισμένων Δικαιοδοσιών, όπως ορίζονται στην Ενότητα 2.7 των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, η Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων Σταθερής Αξίας της Paxful δεν είναι διαθέσιμη επίσης σε χρήστες που διαμένουν στην Πολιτεία του Τέξας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ PAXFUL ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΝΟΜΙΚΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PAXFUL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. Η PAXFUL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 'Η ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η PAXFUL ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 'Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η PAXFUL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η PAXFUL, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ (A) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Ή (Β) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΫΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΫΛΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 'Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ PAXFUL ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΤΗΣ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ PAXFUL. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.