Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Paxful Earn

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1η Ιουλίου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Paxful Earn, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες συμπληρωματικούς "Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Paxful Earn", αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και διεξοδικά, έχετε κατανοήσει και έχετε αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα, οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Paxful (η "Συμφωνία"). Οι όροι που γράφονται με κεφαλαία και χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται παρακάτω έχουν την έννοια που προβλέπεται στη Συμφωνία. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ της Συμφωνίας και των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Paxful Earn κατά τη διάρκεια της χρήσης της υπηρεσίας Paxful Earn ή σε σχέση με αυτήν, υπερισχύει η τελευταία.

Σχετικά με τo Paxful Earn

Η υπηρεσία Paxful Earn είναι ένας μηχανισμός συστάσεων που σας επιτρέπει, ως χρήστη της Paxful που πληροί τις προϋποθέσεις, να μεταφέρετε τα ψηφιακά περιουσιακά σας στοιχεία στην πλατφόρμα ενός συνεργάτη (ο "Αντισυμβαλλόμενος της υπηρεσίας Earn"), όπου μπορείτε να κερδίσετε τόκους για τη διακράτηση επιλεγμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στα πορτοφόλια του.

Μηχανισμός συστάσεων

Η υπηρεσία Paxful Earn αποτελεί έναν μηχανισμό συστάσεων περιορισμένου σκοπού που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας Paxful. Δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στην υπηρεσία Paxful Earn, εξουσιοδοτείτε την Paxful να κοινοποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας Paxful και τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησής σας στον Αντισυμβαλλόμενο του Earn αποκλειστικά και μόνο για να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης που θα διεξαγάγει ο Αντισυμβαλλόμενος του Earn για να λάβει απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητά σας να συμμετάσχετε στην υπηρεσία Paxful Earn. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον νομό και τη χώρα διαμονής σας. Ο Αντισυμβαλλόμενος του Earn διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει, να έχει πρόσβαση, να διαβιβάζει ή να χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εμείς. Εάν δεν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησής σας στον Αντισυμβαλλόμενο του Earn, δεν πρέπει να συμμετάσχετε στο Paxful Earn.

Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ή τους τύπους των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων και των σχετικών ανταμοιβών που προσφέρει ο Αντισυμβαλλόμενος του Earn για την κατάθεση. Μόλις επιλέξετε να καταθέσετε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία, τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία θα παγώσουν στο πορτοφόλι σας Paxful και θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα του Αντισυμβαλλόμενου του Earn. Τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που κατατέθηκαν και οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας Το πορτοφόλι μου/Earn στην πλατφόρμα της Paxful.

Οι τόκοι που κερδίζουν οι Χρήστες καθορίζονται από τον Αντισυμβαλλόμενο του Earn, και υπόκεινται στους κανόνες του, και μπορεί να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο του Earn κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Διενεργώντας συναλλαγές με τον Αντισυμβαλλόμενο του Earn, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Αντισυμβαλλομένου του Earn. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Αντισυμβαλλόμενου του Earn ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν έρχονται σε αντίθεση ή παραβιάζουν τη Συμφωνία, τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Paxful Earn, είναι παράνομοι, μη εύλογοι ή η εκπλήρωσή τους δεν είναι εύκολη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (όπως ορίζεται κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Paxful), ή εάν εσείς και ο Αντισυμβαλλόμενος του Earn παρέχετε συγκατάθεση, ώστε να τροποποιηθούν οι Όροι του Αντισυμβαλλόμενου του Earn. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ EARN ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ EARN, Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. ΜΗΝ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PAXFUL EARN, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Η PAXFUL ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.

Προμήθειες

Η Paxful θα παραμένει πάντα διαφανής σχετικά με τις προμήθειές της. Οι προμήθειες ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας Paxful. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις προμήθειες μετατροπής, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας.

Λογαριασμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και Περιορισμένες Δικαιοδοσίες

Η υπηρεσία Paxful Earn είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην υπηρεσία. Η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε χρήστη στην υπηρεσία Paxful Earn ή να την τροποποιήσει και ο Αντισυμβαλλόμενος του Earn διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με έναν χρήστη της Paxful. Επιπρόσθετα των Περιορισμένων Δικαιοδοσιών, όπως ορίζονται στην ενότητα 2.7 των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, η υπηρεσία Paxful Earn δεν είναι διαθέσιμη σε χρήστες που διαμένουν στην Πολιτεία του Τέξας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή πολιτεία για την οποία αποκλείεται η χρήστη της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Αντισυμβαλλόμενου του Earn.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PAXFUL EARN ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΝΟΜΙΚΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PAXFUL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ 'Η/ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. Η PAXFUL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 'Η ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ 'Η ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η PAXFUL ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 'Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η PAXFUL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η PAXFUL, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ (A) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Ή (Β) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΫΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΫΛΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 'Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ PAXFUL ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΤΗΣ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ PAXFUL. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Paxful ενεργεί ως πάροχος διασύνδεσης για την εν λόγω υπηρεσία Paxful Earn. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι η Paxful δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τα υποκείμενα προγράμματα δημιουργίας τόκων που παρέχονται από τον Αντισυμβαλλόμενο του Earn. Η Paxful δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από ευπάθειες έξυπνων συμβολαίων, περιστατικά πειρατείας ή αναστολή, διακοπή ή τερματισμό εργασιών, πτώχευση, ασυνήθιστη αναστολή ή παύση συναλλαγών του Αντισυμβαλλόμενου του Earn ή άλλους πιθανούς κινδύνους. Συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την πλατφόρμα του Αντισυμβαλλόμενου του Earn και όλες τις απώλειες που ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων κινδύνων. Εάν υποστείτε οποιαδήποτε απώλεια ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων κινδύνων, συμφωνείτε ότι το αντίστοιχο μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων που χάσατε στον λογαριασμό σας καταπίπτει στην έκταση της ζημίας ή της απώλειας που προκλήθηκε κατ' αυτόν τον τρόπο.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι εάν οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας Paxful Earn που παρέχεται από την Paxful ή από τον Αντισυμβαλλόμενο του Earn δεν είναι προσβάσιμο ή διακόπτεται λόγω των περιπτώσεων που ακολουθούν, η Paxful δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες δικές σας ή τρίτων (μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης ή πιθανής απώλειας κερδών) ως αποτέλεσμα αυτών:

  1. Αναστολή, διακοπή, κλείσιμο ή τερματισμός των δραστηριοτήτων του Αντισυμβαλλόμενου του Earn,
  2. Αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας για λόγους συντήρησης που έχει ανακοινωθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο του Earn ή την Paxful,
  3. Αποτυχία συστήματος κατά τη διαβίβαση δεδομένων,
  4. Ανωτέρα βία ή άλλα ατυχήματα που προκαλούνται από απρόβλεπτες, αναπόφευκτες και μη επιλύσιμες περιστάσεις, όπως τυφώνας, σεισμός, τσουνάμι, πλημμύρες, επιδημία, διακοπή ρεύματος, πόλεμος, αναταραχή, κυβερνητικές ενέργειες, τρομοκρατικές επιθέσεις, κ.λπ., που οδηγούν στην αναστολή λειτουργίας των πλατφόρμων της Paxful ή του Αντισυμβαλλόμενου της Earn,
  5. Αποτυχία, διακοπή ή καθυστέρηση της υπηρεσίας που οφείλεται σε πειρατεία, ιό υπολογιστή, τεχνική προσαρμογή ή αποτυχία, αναβάθμιση ιστότοπου, τραπεζικά ζητήματα, ή προσωρινό κλείσιμο λόγω κυβερνητικών κανονισμών,
  6. Αποτυχία της υπηρεσίας, διακοπή, καθυστέρηση, μη απόκριση του συστήματος ή καθυστερημένη απόκριση του συστήματος που προκαλείται από βλάβη, ελάττωμα ή άλλη αδυναμία κανονικής λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος της πλατφόρμας του Αντισυμβαλλόμενου του Earn ή της Paxful,
  7. Ασυνήθιστα τεχνικά προβλήματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να επιλυθούν από τις υπάρχουσες τεχνικές δυνάμεις του κλάδου,
  8. Το σφάλμα ή την καθυστέρηση οποιουδήποτε τρίτου ή
  9. Αλλαγές σε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κυβερνητικές εντολές.

Περαιτέρω συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η επέλευση των ανωτέρω περιστάσεων μπορεί να οδηγήσει στη διενέργεια ασυνήθιστων συναλλαγών, σε διακοπές της αγοράς και σε άλλες πιθανές ασυνήθιστες περιστάσεις και ότι η Paxful διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της συναλλαγής σας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.