Sitonik

Integrity and discipline: High level of integrity demonstrated in my ability to follow instructions from my superior without question and handling financial information.

Aktivní před 3 dny

Pozitivní zpětná vazba

Negativní zpětná vazba