Poznámka ohledně ochrany osobních údajů společnosti Paxful

Společnost Paxful, Inc. (označovaná také jako „Paxful“, „my“, „nás“ nebo „naše“) podniká kroky k ochraně vašeho soukromí. V této Poznámce ohledně ochrany osobních údajů („Poznámka“) popisujeme druhy osobních údajů, které od vás shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, včetně například https://paxful.com/, peněženky Paxful, naší online bitcoinové obchodní platformy, mobilní aplikace, stránek sociálních sítí, nebo jiných prvků (společně označovány jako „Webová stránka“), nebo v souvislosti s vaším používáním jakéhokoliv z produktů, služeb, obsahu, prvků, technologií nebo funkcí, které nabízíme (společně označovány jako „Služby“).

Díky této Poznámce získáte informace o našich postupech v oblasti soukromí a porozumíte možnostem ochrany osobních údajů při používání naší webové stránky a služeb. Vezměte na vědomí, že naše nabídky služeb se mohou lišit dle příslušných regionů.

Pro veškeré účely bude anglická jazyková verze Poznámky ohledně ochrany osobních údajů originálním a řídícím dokumentem. V případě jakéhokoliv rozporu mezi anglickou jazykovou verzí této Poznámky ohledně ochrany osobních údajů a jakýmkoliv dalším překladem do jakéhokoliv jiného jazyka bude rozhodující anglická jazyková verze.

Osobní informace, které shromažďujeme

Shromažďujeme informace, které se týkají vaší osoby („osobní údaje“) v souvislosti s vaším používáním webové stránky nebo našich služeb, nebo jinak v rámci našeho vztahu s vámi. Druhy osobních údajů, které můžeme od vás shromažďovat, mohou zahrnovat:

biografické údaje, včetně:

 • Jméno
 • e-mailové adresy,
 • Telefonní číslo
 • Země
 • celé adresy,
 • Datum narození

detailů účtu Paxful, včetně:

 • Uživatelské jméno
 • informací o profilu uživatele v sekci „Biografie“,
 • profilové fotky,
 • data registrace,
 • výchozí měny,
 • Časové pásmo
 • výchozího jazyka,

aktivity na účtu Paxful, včetně:

 • zpráv v obchodním chatu (které mohou obsahovat finanční informace, poskytnete-li je prodejcům),
 • příloh obchodního chatu,
 • obchodní aktivity,
 • historie transakcí,
 • jména účastníka affiliate programu,
 • ID účastníka affiliate programu,
 • odkazu na účastníka affiliate programu,
 • transakcí s účastníkem affiliate programu,
 • vytvořených nabídek,
 • podmínek nabídky,
 • instrukcí k obchodu,
 • oznámení k účtu,
 • Stav účtu

Údaje týkající se vaší peněženky digitálních aktiv, včetně:

 • Soukromé klíče
 • Veřejné klíče
 • zůstatku v peněžence,
 • Transakce přijaty
 • Transakce odeslány

Údajů nashromážděných v souvislosti s vaším dodržováním zásad Znejte svého zákazníka (KYC), včetně:

 • průkazu totožnosti vydaného státem,
 • prokázání adresy,
 • fotografií, pokud se rozhodnete je předložit,
 • videa, pokud se rozhodnete je předložit,

zařízení a dat o používání webové stránky, včetně:

 • IP adres,
 • ID cookie a/nebo jiných identifikátorů zařízení,
 • informací týkajících se vašeho přístupu na webovou stránku, jako jsou například charakteristiky zařízení, datum a čas,
 • jazykových preferencí,
 • informací o úkonech prováděných při používání webové stránky.

Jak používáme vaše údaje

Obchodní účely, pro které shromažďujeme, používáme, uchováváme a sdílíme vaše osobní údaje, mohou zahrnovat:

 • poskytování služeb prostřednictvím webové stránky, včetně:
  • registrace, vytváření a správy vašeho účtu;
  • Ověření vaší identity a/nebo vašeho přístupu k účtu, pomoc prodejcům s ověřením vaší totožnosti;
  • zahájení, zprostředkování, zpracování a/nebo provádění transakcí;
  • komunikace s vámi ohledně vašeho účtu nebo jakýchkoliv služeb, které používáte;
  • provádění kontrol bonity, KYC nebo jiných obdobných kontrol;
  • hodnocení žádostí; nebo
  • porovnávání informací, co se týče přesnosti a pro účely ověření.
 • Řídit rizika a chránit vás, ostatní osoby a webovou stránku a služby.
 • Poskytovat personalizované zkušenosti a implementovat vaše preference.
 • Lépe porozumět zákazníkům a způsobu, jakým používají a komunikují s webovou stránkou a službami.
 • Prodávat vám.
 • Poskytovat personalizované služby, nabídky a propagaci na naší webové stránce a webových stránkách třetích stran.
 • Nabízet vám možnosti, funkce a nabídky specifické pro danou lokalitu.
 • Dodržovat naše zásady a povinnosti, včetně například zveřejnění a odpovědí na jakékoliv žádosti od orgánů činných v trestním řízení a/nebo regulačních orgánů v souladu s jakýmkoliv platným právem, předpisem, ustanovením, soudním nebo vládním příkazem, regulačním úřadem příslušné jurisdikce, žádostmi o předložení důkazů nebo obdobným zákonným postupem.
 • Řešit spory, vybírat poplatky nebo odstraňovat problémy.
 • Poskytovat vám zákaznický servis nebo s vámi jinak komunikovat.
 • Řídit naše podnikání.

Osobní údaje můžeme také zpracovávat pro jiné účely na základě vašeho souhlasu, je-li to vyžadováno platnými zákony.

Zdroje, ze kterých shromažďujeme osobní údaje

Shromažďujeme osobní údaje z řady zdrojů, včetně

 • přímo od vás: Shromažďujeme osobní údaje přímo od vás, používáte-li naši webovou stránku nebo služby, komunikujete-li s námi nebo jednáte-li přímo s námi.
 • Od poskytovatelů služeb a/nebo zpracovatelů dat, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb nebo webové stránky: Dle svého vlastního uvážení a naším jménem můžeme pověřit poskytovatele služeb, aby nám pomáhali ve zpřístupňování webové stránky nebo služeb. Tito poskytovatelé služeb mohou o vás shromažďovat informace a předávat nám je.
 • Od ostatních uživatelů na webové stránce Paxful nebo od účastníků affiliate programu využívajících webovou stránku Paxful nebo služby: Ostatní uživatelé nám mohou poskytovat informace o vás v souvislosti s transakcemi nebo chaty. Účastníci affiliate programu nám také poskytují informace o vás v souvislosti s vašimi interakcemi nebo transakcemi s těmito účastníky affiliate programu.
 • Od třetích stran, které nám mohou pomoci při ověřování totožnosti, zamezení podvodu a ochraně zabezpečení transakcí.
 • Od třetích stran, které nám mohou pomoci vyhodnotit vaši bonitu nebo finanční situaci.
 • Od třetích stran, které nám mohou pomoci analyzovat osobní údaje, zlepšit webovou stránku nebo služby nebo vaše zkušenosti, prodávat produkty nebo služby, nebo nabízet vám promo akce a nabídky.
 • Z platforem sociálních sítí, pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí.

Jak sdílíme údaje

Za určitých okolností můžeme sdílet určité osobní údaje s ostatními osobami. Kategorie osob, se kterými můžeme sdílet osobní údaje, zahrnují:

 • poskytovatele služeb a/nebo zpracovatele dat: Můžeme sdílet osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran, kteří poskytují služby a funkce, dle našeho vlastního uvážení a naším jménem. Tito poskytovatelé služeb třetích stran vám mohou poskytovat například služby, ověřovat vaši totožnost, pomáhat vám při zpracování transakcí, odesílat vám reklamy na naše produkty a služby, nebo poskytovat zákaznickou podporu.
 • Ostatní strany transakcí, jako například prodejci: Můžeme sdílet informace s ostatními účastníky vašich transakcí, včetně ostatních uživatelů, od kterých nakupujete digitální aktiva.
 • Finanční instituce a ostatní společnosti, které vám pomáhají s platbami v souvislosti s transakcemi
 • Účastníci affiliate programu, kteří získávají doporučení od naší webové stránky
 • Ostatní třetí strany pro naše obchodní účely nebo jak je povoleno nebo vyžadováno ze zákona, včetně:
  • Dodržování jakýchkoliv zákonných, regulačních nebo smluvních povinností nebo jakéhokoliv soudního nebo regulačního řízení (například platný soudní příkaz nebo předvolání);
  • Zjištění, výkon nebo obrana právních nároků;
  • V reakci na žádost vládní agentury, jako jsou například donucovací orgány nebo soudní příkaz;
  • Uplatňování Podmínek služby naší webové stránky nebo našich interních zásad;
  • Zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, ve spojení s vyšetřováním podezření na ilegální činnost nebo se skutečnou ilegální činností, a jiná ochrana našich práv, majetku nebo bezpečnosti ostatních osob;
  • Umožnění nákupu nebo prodeje veškerých obchodů na Paxful nebo jejich části. Například sdílení dat se společností, se kterou plánujeme sloučení, nebo která nás má získat; nebo
  • Podpora našich funkcí pro audit, shodu a řízení společnosti.

Mezinárodní předávání údajů

Vezměte na vědomí, že můžeme převádět osobní údaje, které o vás shromažďujeme, do jiných zemí, než je země, ve které byly informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony o ochraně dat jako země, ve které jste původně poskytli informace. Při předávání vašich osobních údajů do jiných zemí podnikáme kroky, aby byl zajištěn převod v souladu s platnými zákony.

Cookies a online reklama

 • Cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá na váš počítač nebo mobilní zařízení při vaší návštěvě webové stránky.
 • Naše webová stránka používá cookies a sledovací technologie k provozu a cílení reklam, které by vás mohly zajímat. Další informace naleznete v našich Zásadách cookies.
 • Společnost Paxful může spolupracovat s reklamními sítěmi třetích stran za účelem zobrazení reklamy buď na webové stránce Paxful, nebo webových stránkách třetích stran. Tyto webové stránky a reklamní sítě třetích stran nejsou spravovány společností Paxful. Partneři reklamních sítí používají datové technologie ke shromažďování informací o vašich online aktivitách, aby vám poskytovali cílenou reklamu podle vašich zájmů. Nechcete-li, aby byly tyto informace používány pro účel cílených reklam, můžete se odhlásit na:

Vezměte na vědomí, že tímto nejste vyloučeni ze zobrazování reklam; budete i nadále dostávat obecnou reklamu, která se nezakládá na vašich specifických zájmech. Používání cookies můžete regulovat na individuální úrovni prohlížeče. Odmítnete-li používání cookies, stále můžete používat naši webovou stránku, ale používání některých funkcí nebo sekcí naší webové stránky může být omezeno.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo po dobu podle požadavků platných právních předpisů. To může zahrnovat uchovávání osobních údajů po období následující po transakci. Jakmile nebude uchovávání vašich osobních údajů již nezbytné pro žádný z výše popsaných obchodních účelů, vynasnažíme se o jejich smazání.

Bezpečnost dat

Společnost Paxful zavedla zabezpečení, která mají chránit vaše osobní údaje, včetně opatření, která zamezují ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu a zveřejnění osobních údajů. Přesto nemůže společnost Paxful zajistit ani zaručit zabezpečení či důvěrnost informací, které nám předáváte nebo které od nás přijímáte prostřednictvím internetového nebo bezdrátového připojení. Přenos dat prostřednictvím internetu s sebou vždy nese určité riziko, ačkoliv společnost Paxful usiluje o jejich ochranu okamžitě po jejich přijetí.

Děti mladší 18 let

Webová stránka Paxful není určena dětem mladším 18 let. Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí mladších 18 let bez ověřeného souhlasu rodičů. Zjistíme-li, že jsme shromáždili informace, včetně osobních údajů, od jednotlivce mladšího 18 let bez souhlasu rodičů, tyto informace okamžitě smažeme.

Modifikace Poznámky ohledně ochrany osobních údajů

Společnost Paxful si vyhrazuje právo čas od času změnit tuto Poznámku. O změnách této Poznámky vás budeme informovat prostřednictvím zveřejnění revidované verze této Poznámky, e-mailem nebo prostřednictvím prominentního oznámení na domovské stránce webové stránky Paxful. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali případné změny na webové stránce.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv otázek ohledně této Poznámky nebo jakéhokoliv dotazu ohledně osobních údajů nebo soukromí nás kontaktujte na [email protected]

Dodatek EEA

Následující informace se vztahují a jsou určeny výhradně jednotlivcům, kteří mají bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Paxful, Inc.

Právní základy pro zpracování osobních údajů

 • V rozsahu, v jakém používáme osobní údaje k plnění smluvních závazků nebo vyřizování vašich žádostí na základě smlouvy, je právním základem pro naše zpracování údajů článek 6 (1) (b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ( „GDPR“).
 • V rozsahu, v jakém používáme osobní údaje k dodržování právního závazku vyplývajícího ze zákonů EU nebo členských států, je právním základem našeho zpracování údajů článek 6(1)(c) GDPR.
 • V rozsahu, v jakém používáme osobní údaje k ochraně životně důležitých zájmů jednotlivců, je právním základem našeho zpracování dat článek 6(1)(d) GDPR.
 • V rozsahu, v jakém používáme osobní údaje při sledování našich legitimních obchodních zájmů, je právním základem našeho zpracování údajů článek 6(1)(f) GDPR. Seznam našich legitimních obchodních zájmů naleznete ve výše uvedené sekci pod názvem „Jak používáme vaše údaje“.

Evropská práva na ochranu údajů

Evropské právo poskytuje určitá práva ohledně vašich osobních údajů, včetně:

 • Práva požadovat přístup a opravu vašich osobních údajů.
 • Práva požádat společnost Paxful o smazání určitých osobních údajů, které se vás týkají.
 • Práva na přenositelnost údajů, které zahrnuje právo požádat, aby určité osobní údaje, které nám poskytnete, byly převedeny z naší společnosti na jiného správce údajů.
 • Práva odvolat jakýkoliv souhlas, který jste poskytli společnosti Paxful ke shromažďování, používání nebo sdílení vašich údajů v jakoukoliv dobu. Vezměte na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů společností Paxful před vaším odvoláním.
 • Práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Paxful na základě důvodů specifických pro vaši konkrétní situaci.
 • Práva požádat, aby společnost Paxful omezila zpracování vašich osobních údajů při splnění určitých zákonných podmínek k omezení.
 • Práva podat stížnost u evropského orgánu dohledu.

Vezměte na vědomí, že rozhodné právo může stanovit výjimky z některého z těchto práv, umožnit společnosti Paxful zamítnutí vaší žádosti, nebo povolit společnosti Paxful prodloužení lhůty, ve které může odpovědět na vaši žádost. Společnost Paxful se na vás může také obrátit před odpovědí na vaši žádost, aby ověřila vaši totožnost jak je povoleno ze zákona. K uplatnění kteréhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedeného postupu v části s názvem „Kontaktujte nás“.

Mezinárodní převody

Můžeme převádět osobní údaje rezidentů EHP do zemí, u nichž Evropská komise nespecifikovala žádnou odpovídající ochranu, včetně Spojených států. U takových převodů implementuje společnost Paxful zabezpečení, která zajišťují, že vaše osobní údaje obdrží odpovídající úroveň ochrany. Nacházíte-li se v EHP, společnost Paxful bude předávat vaše osobní údaje pouze tehdy, jestliže zemi, do které mají být předávány, bylo uděleno rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně; jestliže se příjemce osobních údajů nachází ve Spojených státech a obdržel certifikaci v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí; společnost Paxful zavedla odpovídající zajištění, co se týče přenosu, například prostřednictvím uzavření standardních smluvních doložek EU s příjemcem, nebo platí-li použitelná zákonná výjimka z obecného zákazu převodu v rámci GDPR. Chcete-li získat kopie mechanismů, které společnost Paxful zavedla k podpoře předávání osobních údajů mimo EHP, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného postupu v části s názvem „Kontaktujte nás“.

Kalifornský dodatek

Následující informace se týkají a jsou určeny výhradně pro obyvatele státu Kalifornie.

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

V rozsahu, v jakém předáváme určité osobně identifikovatelné informace o vás třetím stranám, které je používají pro přímé marketingové účely, máte právo požadovat další informace o příjemcích vašich informací. K uplatnění tohoto práva se na nás obraťte dle postupu uvedeného v části s názvem „Kontaktujte nás“.

Informace o funkci Do Not Track (Nesledovat)

Naše webová stránka není navržena tak, aby reagovala na signály nebo žádosti „Do Not Track“.

Fakta Co Paxful dělá s vašimi osobními informacemi?
Proč?

Finanční společnosti si volí způsob, jakým sdílí vaše osobní informace. Federální zákony specifikují právo spotřebitelů na omezení určitého, nikoliv však veškerého sdílení. Federální zákony také vyžadují, abychom vám sdělili, jakým způsobem shromažďujeme, sdílíme a chráníme vaše osobní informace. Přečtěte si pečlivě toto oznámení, abyste pochopili, co děláme.

Co?

Osobní údaje, které shromažďujeme a sdílíme, závisí na produktu nebo službě, kterou vám nabízíme. Tyto informace mohou zahrnovat:

 • Číslo sociálního pojištění nebo zůstatky na účtu
 • Historie plateb nebo historie transakcí
 • Úvěrová historie nebo kreditní skóre

Nejste-li již náš zákazník, budeme sdílet vaše informace tak, jak je popsáno v tomto oznámení.

Jak?

Všechny finanční společnosti musí sdílet osobní informace zákazníků, aby mohly provozovat svoji každodenní práci. V sekci níže uvádíme seznam důvodů, proč finanční společnosti mohou sdílet osobní údaje svých zákazníků; důvodů, kvůli kterým platforma Paxful sdílí osobní údaje; a zda můžete toto sdílení omezit.


Důvody, proč můžeme sdílet vaše osobní údaje

Předává Paxful údaje dál?

Můžete omezit toto sdílení?

Pro naše každodenní obchodní účely – jako je například zpracování vašich transakcí, vedení vašeho účtu (účtů), odpovídání na soudní příkazy a soudní vyšetřování nebo podávání zpráv úvěrovým institucím

Ano

Ne

Pro naše marketingové účely – nabízení našich produktů a služeb

Ano

Ne

Pro společný marketing s ostatními finančními společnostmi

Ano

Ne

Pro každodenní obchodní účely našich partnerů – informace o vašich transakcích a zkušenostech

Ano

Ne

Pro každodenní obchodní účely našich partnerů – informace o vaší bonitě

Ne

Osobní údaje nesdělujeme

nepřidruženým společnostem, které vám chtějí prodávat svoje služby

Ne

Osobní údaje nesdělujeme

Otázky?

Přejděte na www.paxful.com

Kdo jsme

Kdo připravuje toto oznámení?

Poznámku ohledně ochrany osobních údajů připravuje Paxful a týká se vašeho osobního účtu Paxful.

Co děláme

Jak Paxful chrání moje osobní údaje?

Abychom ochránili vaše osobní údaje proti neověřenému přístupu a používání, používáme bezpečnostní opatření, která jsou v souladu s federálními zákony. Tato opatření zahrnují zabezpečení počítačů a zabezpečené soubory a budovy.

Jak Paxful shromažďuje moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme například když

 • si otevíráte účet nebo poskytujete informace o účtu
 • nám poskytujete kontaktní údaje nebo provádíte převod
 • používáte svůj účet Paxful k odesílání nebo přijímání prostředků

Rovněž shromažďujeme osobní informace od ostatních subjektů, jako jsou například úvěrové instituce, přidružené a jiné společnosti.

Proč nemohu omezit všechna sdílení?

Federální zákony vám umožňují omezit pouze

 • sdílení pro každodenní obchodní účely našich partnerů – informace o vaší bonitě
 • používání vašich informací našimi partnery, kteří vám chtějí prodávat svoje služby
 • sdílení nepřidruženým společnostem, které vám chtějí prodávat svoje služby

Státní zákony a jednotlivé společnosti vám mohou přiznat další práva k omezení sdílení. Více o vašich právech podle státních zákonů viz níže.

Definice

Účastníci affiliate programu

Společnosti ve společném vlastnictví nebo pod společnou kontrolou. Může se jednat o finanční i nefinanční společnosti.

 • Naše přidružené společnosti zahrnují společnosti pod společnou kontrolou Paxful Holdings, Inc.

Nepřidružené společnosti

Společnosti, které nejsou ve společném vlastnictví ani pod společnou kontrolou. Může se jednat o finanční i nefinanční společnosti.

 • Nepřidružené společnosti, se kterými sdílíme osobní informace, zahrnují poskytovatele služeb, kteří provádějí služby nebo funkce naším jménem.

Společný marketing

Formální dohoda mezi nepřidruženými finančními společnostmi, které vám společně nabízejí finanční produkty nebo služby.

 • K našim společným marketingovým partnerům patří finanční společnosti.

Další důležité informace

Můžeme převádět osobní informace do jiných zemí, například zákaznickému servisu nebo za účelem zpracování transakcí.

Kalifornie: Má-li účet Paxful kalifornskou poštovní adresu, nebudeme sdílet osobní informace, které o vás shromažďujeme, vyjma rozsahu povoleného dle kalifornského zákona.

Vermont: Má-li váš účet Paxful vermontskou adresu, nebudeme sdílet osobní informace, které o vás shromažďujeme, s nepřidruženými společnostmi, pokud to nebude povoleno ze zákona nebo pokud nám to sami nepovolíte.