Podmínky Bug Bounty (Upozornění na chyby) společnosti Paxful, Inc.

Společnost Paxful, Inc. (označovaná také jako „Paxful“, „my“, „nás“ nebo „naše“) podniká kroky ke zlepšování našeho produktu a poskytování bezpečných řešení pro naše zákazníky. V těchto Podmínkách Bug Bounty (Upozornění na chyby) popisujeme aplikovatelné případy pro náš Program Bug Bounty (Upozornění na chyby) a způsob, jakým byste jej měli používat v souvislosti s vaším používáním naší webové stránky https://paxful.com/, včetně, například peněženky Paxful, online bitcoinové obchodní platformy, mobilní aplikace, stránek sociálních sítí, nebo jiných online prvků (společně označovány jako „Webová stránka“), nebo v souvislosti s vaším používáním jakéhokoliv z produktů, služeb, obsahu, prvků, technologií nebo funkcí, které nabízíme (společně označovány jako „Služby“). Tyto Podmínky vám mají pomoci získat informace o tom, jak se můžete zúčastnit Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby), jaké bezpečné výsledky průzkumu jsou použitelné a jaké benefity získáte. Vezměte na vědomí, že naše nabídka služeb se může lišit dle jednotlivých regionů.

Pro veškeré účely bude anglická jazyková verze Podmínek Bug Bounty (Upozornění na chyby) originálním a řídicím dokumentem. V případě jakéhokoliv rozporu mezi anglickou jazykovou verzí těchto Podmínek Bug Bounty (Upozornění na chyby) a jakýmkoliv dalším překladem do jakéhokoliv jiného jazyka bude rozhodující anglická jazyková verze.

Co to je Program Bug Bounty (Upozornění na chyby)?

Abychom zlepšovali Paxful a služby, Program Bug Bounty (Upozornění na chyby) Paxful poskytuje našim uživatelům možnost získat odměnu za identifikaci technických problémů.

Jak nám můžete sdělovat svoje zjištění v rámci Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby)?

Veškerá taková sdělení je třeba směrovat na [email protected]

Jak vyhodnocujeme problémy identifikované podle Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby)?

Veškerá zjištění vyhodnocujeme podle přístupu založeného na hodnocení rizik.

Smlouva o mlčenlivosti

Než začneme řešit jakékoliv detaily týkající se potvrzených problémů, které identifikujete v rámci Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby), včetně kompenzace atd., budete s námi muset uzavřít smlouvu o mlčenlivosti.

Jak vyplácíme odměny v rámci Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby)?

Veškeré tyto odměny vyplácí společnost Paxful. Veškeré odměny smí být vyplaceny pouze tehdy, nejsou-li v rozporu s platnými zákony a předpisy, včetně zejména obchodních sankcí a hospodářských omezení.

Jak dlouho nám trvá analýza vašich zjištění v rámci Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby)?

Vzhledem k rozdílnosti a složitosti technických otázek jsme nezavedli konkrétní lhůty pro analýzu zjištění v rámci Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby). Naše analýza je dokončena teprve tehdy, až potvrdíme-li existenci nebo absenci zranitelného místa.

Jaké případy jsou vyloučeny z Programu Bug Bounty (Upozornění na chyby)?

  • Spam;
  • Sociální inženýrství;
  • Útoky DDOS;
  • Zranitelná místa bezpečnosti v aplikacích třetích stran nebo na webových stránkách třetích stran spojených s Paxful;
  • „Výstup skeneru“ nebo skenerem vygenerované zprávy;
  • Problémy zjištěné prostřednictvím automatického testování;
  • Veřejně vydané chyby v internetovém softwaru.

Více informací

Hledáte-li více informací o těchto Podmínkách, můžete se na nás obrátit e-mailem na [email protected].