Напомняне за продавач – Условия на услугата

Настоящите Условия на услугата за продавача са предназначени да служат само като съкратена справка за продавача и по никакъв начин не заместват Условията на услугата на Paxful.

Моля, имайте предвид, че приемате следните условия, когато решите да трейдвате в Paxful.

 1. Като търговец вие поемате целия риск и отговорности за каквато и да било измама, извършена по време на продажбата на вашите дигитални активи.
 2. Paxful има правото да не възстановява никакви средства, изгубени поради измама, или плащания, направени към нашата такса за ескроу.
 3. Всички плащания на данъци са отговорност на продавача.
 4. За да подадете сигнал за проблем в дадена сделка, моля, започнете диспут и изчакайте да се включи модератор.
 5. Paxful не носи отговорност в случаите, когато освободите дигиталния актив преди плащането да е финализирано.
 6. Следните действия не са разрешени в Paxful и могат да доведат до банване на акаунта ви:
  1. Препродажба на подаръчни карти
  2. Споделяне на детайли извън ескроу в рамките на трейд
  3. Трейдване извън ескроу
  4. Неотзивчивост – от продавачите се очаква да отговарят без забавяне
  5. Обиден език
  6. Представяне за модератор
  7. Създаване на дублирани акаунти (без разрешение)
  8. Преговори
  9. Умишлено заключване на криптовалута
  10. Всеки друг вид измамна дейност