Условия на услугата Paxful Earn

Дата на влизане в сила: 1 юли 2021 г.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. Използвайки услугата Paxful Earn, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези допълнителни „Условия на услугата за Paxful Earn“, както и потвърждавате и се съгласявате, че сте прочели внимателно и задълбочено, и че сте разбрали и приели всички съдържащи се тук условия, които са в допълнение към Условия на услугата на Paxful („Споразумението“). Всички термини, използвани с главни букви, но не дефинирани по-долу, имат значението, посочено в Споразумението. Ако възникне несъответствие между Споразумението и Условията на услугата за Paxful Earn по време на използването на услугата или във връзка с нея, то приоритет следва да имат Условията на услугата за Paxful Earn.

Относно Paxful Earn

Услугата Paxful Earn е механизъм за препоръки, който ви позволява като отговарящ на условията потребител на Paxful, да прехвърляте своите дигитални активи към партньорска платформа („Контрагент по Earn“), където можете да печелите лихви от това, че държите избрани дигитални активи в портфейли на съответния контрагент.

Механизъм за препоръки

Услугата Paxful Earn е механизъм за препоръки с ограничена цел, достъпен чрез платформата Paxful. Като заявявате интереса си да участвате в Paxful Earn, вие упълномощавате Paxful да споделя с Контрагента по Earn вашата информация, която сте предоставили на Paxful за акаунта ви и ваша лична информация, единствено с цел улесняване на Контрагента по Earn да прецени дали отговаряте на условията да участвате в услугата Paxful Earn. Тази информация може да включва, но не се ограничава до вашето име, дата на раждане и регион и държава на пребиваване. Контрагентът по Earn може да поиска допълнителна информация. След това трябва да следвате предоставените насоки, за да изпратите допълнителна информация. Контрагентът по Earn може да съхранява, да получава достъп, да прехвърля или да използва вашата лична информация по различен начин от нас. Ако не искате да споделяте лична идентифицираща информация с Контрагента по Earn, не трябва да участвате в Paxful Earn.

След извършване на проверката може да изберете типа/типовете дигитални активи и свързаните с тях награди, предлагани от Контрагента по Earn за депозиране. След като изберете да депозирате дигитални активи, същите ще бъдат замразени в портфейла ви в Paxful и прехвърлени към платформата на Контрагента по Earn. Депозираните дигитални активи, както и натрупаната лихва, са налични за вас за преглед чрез страницата Моят портфейл/Earn в платформата на Paxful.

Лихвата, спечелена от потребителите, се определя и зависи от правилата на Контрагента по Earn и може да се променя или изменя от Контрагента по Earn по негова преценка. Участвайки в транзакция с Контрагента по Earn, вие се съгласявате да сте обвързани от Условията на услугата на Контрагента по Earn. Тези условия са валидни във всички случаи, освен когато са в несъответствие или в нарушение на Споразумението, на настоящите Условия на услугата за Paxful Earn, когато са незаконни, неразумни или по друг начин трудни за спазване (по самостоятелна и окончателна преценка на Paxful), или ако вие и Контрагентът по Earn се съгласявате, да измените Условията за Контрагента по Earn. ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА КОНТРАГЕНТ ПО EARN И ДА ГИ СЛЕДВАТЕ ТОЧНО. АКО НЕ СПАЗВАТЕ УСЛОВИЯТА ЗА КОНТРАГЕНТ ПО EARN, ВАШАТА ТРАНЗАКЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНА. НИКОГА НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ТРАНЗАКЦИЯ ЗА УСЛУГИ НА PAXFUL EARN, ОСВЕН АКО НЕ СТЕ СПАЗИЛИ ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СПАЗВАТЕ УСЛОВИЯТА, PAXFUL МОЖЕ ДА НЕ УСПЕЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ПРИ ПРОЦЕДУРА НА ОСПОРВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАШИ СРЕДСТВА.

Такси

Ние от Paxful винаги ще проявяваме прозрачност по отношение на таксите. Всички такси ще важат за употребата ви на услугите на Paxful. За повече информация и актуализации относно таксите ни за превалутиране, вижте нашия помощен център.

Акаунти, отговарящи на условията и ограничени юрисдикции

Услугата Paxful Earn е достъпна само за онези потребители, които отговарят на условията за нея. Paxful си запазва правото да забранява и изменя услугата Paxful Earn за всеки потребител на Paxful, а Контрагентът по Earn може да отхвърли всяка транзакция с който и да е потребител на Paxful. В допълнение към ограничените юрисдикции, посочени в Раздел 2.7 от нашите Условия на услугата, услугата Paxful Earn не е налична за потребители с постоянно местожителство в щат Тексас, както и във всяка друга държава или щат, където това е забранено съгласно условията на услугата на съответния Контрагент по Earn.

БЕЗ ГАРАНЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ПОЕМАНЕ НА РИСК

УСЛУГИТЕ НА PAXFUL СЕ ПРЕДЛАГАТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, И СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА, БЕЗ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ОБЕЩАНИЯ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНО ЗАЯВЕНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПО-КОНКРЕТНО, ДРУЖЕСТВО PAXFUL СПЕЦИАЛНО ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ НЕ НОСИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ГОДНОСТ ЗА ТЪРГОВИЯ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И/ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИ. ДРУЖЕСТВО PAXFUL НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОБЕЩАНИЯ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО УЕБСАЙТА, ДО КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ТАМ, ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ, ПОСТОЯНЕН, НАВРЕМЕНЕН И БЕЗ ГРЕШКИ. PAXFUL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СРИВОВЕ В СОФТУЕРА ИЛИ ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, НИТО ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБИ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ БИ МОГЪЛ ДА ПОНЕСЕ. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЪС СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НЕ РАЗЧИТАТЕ НА ДРУГИ ТВЪРДЕНИЯ ИЛИ РАЗБИРАНИЯ, БИЛИ ТЕ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА И ДОСТЪПА ОТ ВАША СТРАНА ДО УСЛУГИТЕ И УЕБСАЙТА. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРЕДХОДНОТО, С НАСТОЯЩОТО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ РАЗЛИЧНИТЕ РИСКОВЕ, ПРИСЪЩИ НА УПОТРЕБАТА НА ДИГИТАЛНИ ВАЛУТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО РЕГУЛАТОРНИТЕ РИСКОВЕ, СРИВОВЕ В ХАРДУЕРА, ПРОБЛЕМИ СЪС СОФТУЕРА, ПРЕКЪСВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА, ЗЛОВРЕДЕН СОФТУЕР, НАМЕСА НА ТРЕТА СТРАНА, ВОДЕЩА ДО ЗАГУБИ ИЛИ ЛИПСА НА ДОСТЪП ДО ВАШИЯ АКАУНТ ИЛИ ПОРТФЕЙЛ И ДО ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ, СРИВ В СЪРВЪРА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ДРУЖЕСТВО PAXFUL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ В КОМУНИКАЦИЯТА, ПРЕКЪСВАНИЯ, ГРЕШКИ, ИЗКРИВЯВАНИЯ ИЛИ ЗАБАВЯНИЯ, КОИТО БИХТЕ МОГЛИ ДА ИЗПИТАТЕ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВО ГИ Е ПРИЧИНИЛО.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДРУЖЕСТВО PAXFUL, НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ИЛИ НЯКОЙ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЪВЕТНИЦИ, КОНСУЛТАНТИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ (А) ЗА КАКВАТО И ДА Е СУМА, ПО-ГОЛЯМА ОТ СТОЙНОСТТА НА ОБЩИТЕ ТАКСИ, ПЛАТЕНИ ОТ ВАС ЗА УСЛУГАТА, КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА СЪОТВЕТНИЯ ИСК В РАМКИТЕ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ (12) МЕСЕЦА ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ИЛИ (Б) ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА БИЗНЕС, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА, ПОВРЕДА, УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗТИЧАНЕ НА ДАННИ ИЛИ ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО ДРУГО НЕМАТЕРИАЛНО ИМУЩЕСТВО ИЛИ СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ, НЕМАТЕРИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СВЪРЗАНИ С ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРЕШЕНО ИЛИ НЕРАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, ИЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДОРИ АКО УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА PAXFUL Е БИЛ УВЕДОМЕН ИЛИ Е ЗНАЕЛ, ИЛИ Е БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕУСПЕХА НА НЯКОЕ ВЕЧЕ ДОГОВОРЕНО ИЛИ ДРУГО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ОПИСАНА В ОКОНЧАТЕЛНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА, ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЩЕТИ СА РЕЗУЛТАТ ОТ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, ИЗМАМА, УМИШЛЕНА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ УМИШЛЕНО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА. В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Paxful действа като доставчик на интерфейс за настоящата услуга Paxful Earn. Освен това потвърждавате, че Paxful няма контрол, нито носи отговорност за основните програми за генериране на лихви, предоставени от Контрагента по Earn. Paxful не носи отговорност за каквито и да било загуби, настъпили в резултат на уязвимости в смарт договори, инциденти с хакерство или спиране, прекъсване или прекратяване на бизнес, фалит, необичайно временно или трайно прекратяване на търговията на Контрагента по Earn или за други потенциални рискове. Вие се съгласявате да понесете всички прилежащи рискове, свързани с платформата на Контрагента по Earn, и всички загуби, които може да понесете, в резултат на гореспоменатите рискове. Ако претърпите загуба в резултат на възникването на гореспоменатите рискове, вие се съгласявате, че съответната част от замразените средства, които сте загубили по сметката си, ще бъде конфискувана до размера на причинените щети или загуби.

Съгласявате се и потвърждавате, че ако до част от услугата Paxful Earn, предоставяна от Paxful или от Контрагента по Earn, няма достъп или достъпът е с прекъсвания поради долуизброените обстоятелства, Paxful следва да не носи отговорност за ваши загуби или за загуби на трети страни (включително, но не само: преки, косвени или възможни загуби на печалба) в резултат на тези обстоятелства:

  1. Временно или трайно прекъсване, закриване или прекратяване на търговската дейност на Контрагента по Earn;
  2. Прекъсване на услугата поради извършване на поддръжка след като това е предварително съобщено от Paxful или от Контрагента по Earn;
  3. Неизправност в системата при преноса на данни;
  4. Форсмажорни обстоятелства или други инциденти, причинени от непредвидими, неизбежни и неразрешими обстоятелства, като тайфун, земетресение, цунами, наводнение, епидемия, прекъсване на електрозахранването, война, сътресения, действия на правителството, терористични атаки и т.н., които водят до спирането на Paxful или платформите на Контрагента по Earn;
  5. Неизправност на услугата, прекъсване или забавяне, произтичащи от хакерство, компютърен вирус, техническа корекция или повреда, надстройка на уебсайт, банкови проблеми или временно затваряне, произтичащо от правителствени разпоредби;
  6. Неизправност на услугата, прекъсване, забавяне, липса на системна реакция или забавена системна реакция, причинени от компютърната система на платформата на Контрагента по Earn или от повреда, дефект или друга невъзможност Paxful да работи нормално;
  7. Необичайни технически проблеми, които не могат да се предвидят или разрешат чрез съществуващите в индустрията технически възможности;
  8. По вина или забавяне от която и да е трета страна; или
  9. Промени в приложимите законодателство, разпоредби или правителствени заповеди.

Вие се съгласявате и приемате, че настъпването на горепосочените обстоятелства може да доведе до необичайни транзакции, прекъсвания на пазара и други възможни необичайни обстоятелства и Paxful си запазва правото да откаже да изпълни вашата транзакция по свое усмотрение.