Подхождаме ли си?

Най-важното е дали си подхождаме взаимно. Искаме да сме сигурни, че ще сте доволни от ролята, за която кандидатствате, а и вие трябва да прецените дали това е подходящото място за вас.

1

Кандидатстване

Най-важното е дали си подхождаме взаимно. Искаме да сме сигурни, че ще сте доволни от ролята, за която кандидатствате, а и вие трябва да прецените дали това е подходящото място за вас.

2

Хайде да си поприказваме

Ще ви се обадим. Това е шансът ви да ни покажете какво знаете и обичате

3

Първоначално интервю

Разкажете ни как вашите умения и познания могат да подпомогнат цялостната мисия на компанията.

4

Тестова задача

Време е да ни покажете какво можете.

5

Второ интервю

Ще се срещнете с колегите и ръководителите, за да потвърдим, че си подхождаме.

6

Оферта и договор

Добре дошли в семейството на Paxful!

7