Политика за борба срещу изпирането на пари (AML)

Paxful, Inc. и Paxful USA, Inc. (поотделно и заедно наричани „Дружеството“), регистрирани съгласно законите на щата Делауеър, предлагат услуги чрез маркетплейс между лица („P2P“) в интернет с цел покупка и продажба на дигитални активи.

Дружеството е регистрирано като бизнес с парични услуги в мрежата за борба с финансовата престъпност („FinCEN“) към Министерството на финансите на САЩ. Политиките и процедурите на Paxful за борба с изпирането на пари („AML“) са предназначени да възпират незаконните дейности в платформата, да защитават потребителите, бизнеса, цифровите валути и общностите за финансови услуги от експлоатация от страна на престъпници. Дружеството отговаря на изискванията на Закона за банковата тайна и свързаните с него разпоредби и указания на FinCEN.

Като част от политиките за съответствие на Paxful, са съставени и политиките и процедурите „Познаване на клиента“ („KYC“) за индивидуални и институционални клиенти, за да може Дружеството да формира достатъчно убедителни познания относно истинската самоличност на клиентите, за които е извършена съответната проверка. Политиката се прилага за всички потребители на платформата и се спазва от всички служители, консултанти, мениджъри, собственици и директори на Дружеството.

Следвайки подхода, базиран на риска като част от съответствието с KYC и AML, Paxful предприема следните мерки:

  • Назначаване на Главен директор по съответствието, който притежава необходимото ниво на експертност и независимост, и който отговаря за спазването на съответствието с приложимото законодателство, разпоредби, правила и насоки за индустрията;
  • Установяването и поддържането на политики, базирани на риска, във връзка с KYC, надлежна проверка на клиентите (CDD) и разширена надлежна проверка (EDD);
  • Установяването на етапи за проверка, основани на риска, спрямо потребителите на Дружеството (вижте тази публикация в блога);
  • Сътрудничество при заявки от страна на правоприлагащи органи и във връзка с местни регулаторни изисквания;
  • Подаване на доклади за подозрителна дейност („SAR“);
  • Обучение на всички служители във връзка с BSA/AML/OFAC;
  • Използване на различни системи за борба с измамите';
  • Непрекъснато наблюдение на транзакциите в съответствие с конкретни правила;
  • Разследвания посредством аналитичните данни, свързани с блокчейн;

Подаваме доклади за подозрителна дейност („SAR“), ако имаме информация, подозрения или ако имаме основания да подозираме, че в платформата ни се осъществяват съмнителни дейности. Подозрителна транзакция често е транзакция, която не съответства с вече познатия и законен бизнес на даден потребител, с неговите лични дейности или лични средства. Нашият главен директор по съответствието преглежда и разследва подозрителната дейност, за да прецени дали е събрана достатъчна информация, която да дава основание за подаване на доклад за подозрителна дейност („SAR“). Нашият главен директор по съответствията поддържа архиви и поддържаща документация за всички подадени доклади за подозрителна дейност („SAR“).

Дружеството също така прие текущи политики и процедури за санкции по OFAC, предназначени да предпазят платформата от това да се използва за забранени транзакции, от санкционирани лица или с цел укриване от, избягване на или заобикаляне по друг начин на санкциите в САЩ и в световен мащаб.

Paxful изцяло сътрудничи във връзка с OFAC, специално посочени граждани (SDN) и списъци с блокирани лица, подлежащи на санкции. Вижте следния линк за списъка на Paxful с държавите, на които поради установен риск, е забранено да използват платформата на Paxful.

В случай, че дружество Paxful ви е предоставило превод на английската версия на настоящата политика, вие се съгласявате, че преводът е предоставен само за ваше удобство и че версиите на политиката на английски език ще уреждат отношенията ви с Paxful. Ако има противоречие между това, което пише във версията на политиката на английски език и това, което пише в превода, то версията на английски език се счита за приоритетна.