Условия на услугата за партньорската програма

Дата на влизане в сила: 21 октомври 2019 г.

Благодарим ви, че се регистрирахте като член на Партньорската програма на Paxful. Информацията, която сте предоставили на Paxful като част от процеса на регистрация, ще се съхранява и обработва от Paxful в съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз („GDPR“). Съответстващата на GDPR политика за поверителност на Paxful беше приета от вас като част от процеса на регистрация като партньор.

Като продължите да използвате сайта на Paxful (независимо дали като партньор или по друг начин), ще се счита, че сте се съгласили и сте приели Политиката за поверителност, включително както може от време на време да бъде изменена, допълнена или променена по друг начин. Текущата версия на нашата Политика за поверителност е налична на началната страница на този сайт или като щракнете върху тази връзка: https://paxful.com/privacy. За избягване на съмнения, моля, имайте предвид, че определена информация за акаунта може да бъде споделена с партньорите ви като част от участието ви в Партньорската програма, включително, но не само, подробности за местоположението и дейността в профила.

По-долу са предоставени Общите условия, приложими към Партньорската програма. Paxful си запазва правото (по своя изключителна преценка и без предизвестие) да: (а) променя някое или всички настоящи Общи условия по което и да било време и от време на време, включително (но не само) чрез промяна на проценти на изплащане на комисиона, описани по-долу, (б) прекрати временно или да анулира Партньорската програма и/или (в) прекрати временно или да деактивира за постоянно партньорския ви акаунт и акаунта ви в Paxful, ако се занимавате с определени действия, описани по-долу.

Като партньор имате възможност да представите трети страни на биткойн маркетплейса на Paxful и да печелите комисиони въз основа на техните трейдове с BTC, направени на нашата платформа. Paxful плаща всички комисиони на партньорите единствено в BTC.

Партньорската програма е структурирана като програма на две нива, приложима само за потребители, които за първи път са трети страни:

 • Препоръчано лице 1-во ниво
  Препоръчано лице 1-во ниво е трета страна, която се регистрира да използва биткойн маркетплейса на Paxful чрез уникалния линк за регистрация, предоставен ви от Paxful при регистрацията ви в Партньорската програма.
 • Препоръчано лице 2-ро ниво
  Препоръчано лице 2-ро ниво е трета страна, която се регистрира да използва биткойн маркетплейса на Paxful чрез уникалния линк за регистрация, който Paxful ще предостави на препоръчаните ви лица 1-во ниво.

Дължими комисиони.

Освен ако не е договорено друго с Paxful, ще печелите комисиона от Paxful всеки път когато препоръчано лице 1-во ниво или препоръчано лице 2-ро ниво завърши транзакция „Купуване“ с BTC, използвайки Paxful.

Както знаете, Paxful начислява такса за ескроу във връзка с всеки завършен на платформата си трейд. Таксата за ескроу подлежи на промяна от Paxful по което и да било време и от време на време. Можете да намерите обяснение на таксата за ескроу и текущия ѝ размер, като кликнете този линк: https://paxful.com/support/en-us/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Когато препоръчано лице от 1-во ниво успешно завърши транзакция „Купуване“ с BTC, използвайки Paxful, Paxful ще кредитира партньорския ви портфейл със сума (в BTC), равна на 50% от актуалната към онзи момент такса за ескроу.
 • Когато препоръчано лице от 2-ро ниво успешно завърши транзакция „Купуване“ с BTC, използвайки Paxful, Paxful ще кредитира партньорския ви портфейл със сума (в BTC), равна на 10% от актуалната към онзи момент такса за ескроу.
 • Ако обаче партньорът ви 1-во ниво осъществи транзакция „Купуване“ с BTC с партньор 1-во ниво на друг член на партньорската програма, тогава вие и този друг член ще си разделите поравно комисионата от 50%.
 • По същия начин, ако партньорът ви 2-ро ниво осъществи транзакция „Купуване“ с BTC с партньор 2-ро ниво на друг член на партньорската програма, тогава вие и този друг член ще си разделите поравно комисионата от 10%.
 • Всеки път когато купувате или продавате на някого от партньорите си от 1-во ниво или партньорите си от 2-ро ниво, няма да печелите комисиона.

Комисионата ви, спечелена във връзка с всяка такава транзакция, обикновено ще бъде кредитирана в партньорския ви портфейл веднага след успешното завършване на такава транзакция. Всеки път когато такава транзакция бъде завършена успешно, Paxful ще ви изпраща имейл за потвърждение. По този начин можете да наблюдавате как балансът в партньорския ви портфейл расте в таблото за управление на Paxful.

При определени обстоятелства може също така да имате право да печелите такса за препоръчано лице всеки път когато дадено препоръчано лице 1-во ниво или препоръчано лице 2-ро ниво завърши транзакция „Продаване“ с BTC, използвайки Paxful. За да определите дали отговаряте на условията, за да печелите такси за транзакциите „Препродаване“ на препоръчаното си лице 1-во ниво и препоръчаното си лице 2-ро ниво, моля, свържете се с поддръжката на Paxful на [email protected]. Paxful си запазва правото да определя, по свое собствено и абсолютно усмотрение, дали може да ви бъде разрешено или забранено да печелите такси за препоръчани лица за транзакции „Продаване“.

Изтегляне на комисионите ви.

Whenever the balance in your Affiliate Wallet reaches at least US$10 (in then-value of BTC), you will be able to transfer the entire balance to your Paxful BTC Wallet. Once the balance of your Affiliate Wallet reaches a total lifetime value of $300, you will be required to submit identity and address verification. Once you have done this, you are free to do whatever you like with your earnings. In providing us with this or any other information that may be required, you confirm that all of the information is true, accurate and not misleading. You agree to promptly keep us updated if any of the information you provide changes. You authorize us to make inquiries, whether directly or through third parties, that we consider necessary to verify your identity or protect you and/or us against fraud or other financial crime, and to take action we deem necessary based on the results of such inquiries. When we carry out these inquiries, you acknowledge and agree that your personal information may be disclosed to credit reference and fraud prevention or financial crime agencies and that these agencies may respond to our inquiries in full.

Професионален съвет: Предлагаме ви да продавате печалбите си от BTC в платформата ни за допълнителен приход.

Забранени действия

По-долу следва представителен (но не изчерпателен) списък с видовете поведение и практики, които биха могли да накарат Paxful (както е определено от Paxful по негово единствено и абсолютно усмотрение) да (а) отмени или възстанови плащането на спечелените от вас (независимо дали изтеглени или не) комисиони и/или (б) прекрати временно или да деактивира за постоянно партньорския ви акаунт и акаунта ви в Paxful.

 • Използването на спам за привличане на страни в платформата на Paxful.
 • Участието в незаконни дейности от какъвто и да било вид, независимо дали са свързани или не с използването на платформата и услугите на Paxful.
 • Създаването на допълнителни акаунти в платформата на Paxful, които се възползват от партньорската програма на Paxful под каквато и да било форма. Разрешено е да имате само един акаунт и нямате право да продавате, вземате назаем, споделяте или по друг начин да предоставяте акаунта си или каквато и да било информация, необходима за влизане в него, на физически или юридически лица, различни от самите вас. Създаването на невярна информация за вашия акаунт, фалшифицирането на държавата ви на произход или предоставянето на измамни документи за самоличност е строго забранено.
 • Всяко нарушение от ваша страна или от страна на представителите ви на което и да било ваше задължение съгласно настоящите Общи условия.
 • Използването – под каквато и да било форма на реклама или други медии или информация от какъвто и да било порядък, които вие създавате, разпространявате или контролирате по друг начин – на думите “pax” или “paxful” или каквито и да било други думи, които изглеждат или звучат като тях, или на други думи, марки или обозначения, които Paxful счита за объркващо подобни до запазената му марка PAXFUL.
 • Очернянето, клеветенето или позоренето на (a) Paxful или който и да било от неговите директори, длъжностни лица, служители, изпълнители, агенти или представители или на (b) потребителите на платформата на Paxful, включително други членове на партньорската програма.
 • Участието в каквито и да било дейности, които според Paxful (по негово еднолично и абсолютно усмотрение) биха могли да го подложат на правен, регулаторен или прокурорски контрол съгласно законите, правилата или разпоредбите на който и да било национален, мултинационален орган (включително Европейския съюз) или друга юрисдикция или държавни органи, включително, но не само, дейности, свързани с незаконни хазартни игри, измами, пране на пари или тероризъм.
 • Участието в незаконни дейности от какъвто и да било вид, независимо дали са свързани или не с използването на платформата и услугите на Paxful.
 • Предоставяне на невярна, неточна или подвеждаща информация.
 • Предоставяне на невярна, неточна или подвеждаща проверка на самоличност или адрес.
 • Насърчавате или опосредствате трета страна да участва в която и да е от дейностите, забранени в настоящия Раздел.

Права на интелектуална собственост

Освен ако не сме посочили друго, всички права на интелектуална собственост в сайта и в каквото и да било съдържание, предоставено във връзка с нашите услуги, са собственост на Paxful или нашите лицензодатели или доставчици и са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост. Ние не даваме никакъв подразбиращ се лиценз за използването на съдържанието на сайта. Не можете да продавате или променяте материалите на сайта или да възпроизвеждате, показвате, публично изпълнявате, разпространявате или използвате материалите по какъвто и да било начин за публични или търговски цели. Използването на материалите на който и да е друг сайт или чрез услуга за споделяне на файлове или подобна услуга за каквито и да било цели е забранено.

Не можете да копирате никакви материали или съдържание, съдържащи се на сайта или достъпни чрез сайта, без нашето писмено разрешение. Всички права, които не са изрично предоставени тук, за използване на материалите, съдържащи се на сайта, са запазени изцяло от Paxful.

Ограничение на отговорността / Отказ от отговорност

Настоящият сайт и партньорската програма се предоставят на база „както е“ и „според наличността“ за ваша информация и използване без никакво твърдение или одобрение. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние не даваме никакви гаранции от какъвто и да било вид, изрични или предполагаеми, по отношение на сайта или партньорската програма, включително, но не само, предполагаеми гаранции за задоволително качество, функционалност, годност за конкретна цел, ненарушаване, съвместимост, сигурност, точност, състояние или пълнота или каквито и да било предполагаеми гаранции, произтичащи от хода на сделката, употребата или трейда.

Ако и в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние няма да носим отговорност за:

 • 1. всякакви икономически загуби (включително, без ограничение, загуба на приходи, печалби, договори, бизнес или очаквани спестявания);
 • 2. всякаква загуба на добро име или репутация;
 • 3. всякакви специални, непреки или последващи загуби, независимо от това как възникнат.

Обезщетение и освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да освободите от отговорност Paxful, Inc. (и всяко от нашите длъжностни лица, директори, членове, служители, агенти и партньори) за каквито и да било искове, искания, действия, щети, загуби, разходи или разноски, включително, без ограничение, разумни такси за адвокати, възникващи поради или свързани с: използването от ваша страна или поведението ви във връзка с партньорската ни програма; или нарушаването от ваша страна на настоящите Общи условия. В допълнение, вие се съгласявате да носите пълна отговорност (и изцяло да ни обезщетите) за всички искове, отговорност, щети, загуби, разходи и разноски, включително такси за адвокати, претърпени от нас и произтичащи или свързани с каквото и да било нарушение на Общите условия от ваша страна, или за каквито и да било други разходи, направени от нас, произтичащи от използването от ваша страна на услугите и партньорската програма, или за използването от което и да било друго лице, което има достъп до услугите чрез вашия потребителски акаунт, устройство или акаунт за достъп до интернет; или за нарушението от ваша страна на който и да било закон или права на трета страна.

Общи условия

Настоящите Общи условия и използването на сайта и партньорската програма от ваша страна се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на САЩ. Всеки спор, възникнал във връзка с настоящите Общи условия или използването на сайта или партньорската програма от ваша страна, ще се разрешава изключително в съдилищата на Съединените щати. Нищо в настоящите Общи условия няма да се счита за засягащо вашите законови права съгласно законодателството на САЩ. Ако някоя част от настоящите Общи условия бъде счетена от който и да било съд на Съединените щати за невалидна или неизпълнима изцяло или отчасти, валидността или приложимостта на другите членове от настоящите общи условия няма да бъде засегната. Всички заглавия, съдържащи се в настоящите Общи условия, са само за информационни цели и не са приложими разпоредби на настоящите Общи условия.