Paxful Verdien se diensbepalings

Ingangsdatum: 1 Julie 2021

LEES HIERDIE OOREENKOMS SORGVULDIG. Deur die Paxful Verdien-diens te gebruik, stem jy in om onderhewig te wees aan hierdie aanvullende “Paxful Verdien-diensbepalings” en erken en stem jy in dat jy al die bepalings en voorwaardes wat hierin vervat is, sorgvuldig gelees het, dit verstaan en dit aanvaar het. Hierdie bepalings is benewens die Paxful-diensbepalings (die “ooreenkoms”). Enige terme wat met hoofletters begin, maar wat nie hier onder omskryf word nie, beteken wat dit in die ooreenkoms beteken. Indien daar enige botsing is tussen die ooreenkoms en Paxful Verdien se diensbepalings gedurende of verwant aan jou gebruik van die Paxful Verdien-diens, sal laasgenoemde van toepassing wees.

Meer oor Paxful Verdien

Die Paxful Verdien-diens is ’n verwysingsmeganisme waarmee jy, ’n kwalifiserende Paxful-gebruiker, jou digitale bates kan oordra na ’n medeverhandelaar (die “Verdien-medeparty”) se platform, waar jy rente kan verdien omdat jy sekere digitale bates in sy beursies hou.

Verwysermeganisme

Die Paxful Verdien-diens is ’n beperktedoel-verwysingsmeganisme via die Paxful-platform. As jy aandui dat jy belangstel om aan Paxful Verdien deel te neem, magtig jy vir Paxful om jou Paxful-rekeninginligting en persoonlik identifiserende inligting met die Verdien-medeparty te deel, alleenlik om dit vir die Verdien-medeparty makliker te maak om te bepaal of jy kwalifiseer om aan die Paxful Verdien-diens deel te neem. Hierdie inligting kan bv. jou naam, geboortedatum, en deelstaat en land waar jy woon insluit. Die Verdien-medeparty mag bykomende inligting vra. Jy moet dan die aanwysings volg om enige bykomende inligting in te dien. Die Verdien-medeparty mag u persoonlike inligting anders stoor, gebruik en oordra as wat ons dit doen. Indien jy nie persoonlik identifiserende inligting met die Verdien-medeparty wil deel nie, moet jy nie aan Paxful Verdien deelneem nie.

Ná verifikasie sal jy die tipe(s) digitale bates en geassosieerde belonings kan kies wat deur die Verdien-medeparty vir depondering aangebied word. Sodra jy besluit om digitale bates te deponeer, word die digitale bates in jou Paxful-beursie gevries en na die Verdien-medeparty se platform oorgedra. Die gedeponeerde digitale bates asook die verdiende rente is vir jou sigbaar op die My beursie/Verdien-bladsy op Paxful se platform.

The interest earned by Users is determined by, and subject to the rules of, the Earn Counterparty and may be changed or modified by the Earn Counterparty at its sole discretion. By entering into a transaction with the Earn Counterparty you agree to be bound by the Earn Counterparty’s Terms of Service. The Earn Counterparty Terms of Service are valid in all cases except when they contradict or violate the Agreement, these Paxful Earn Terms of Service, are illegal, are unreasonable or otherwise difficult to comply with (as determined in Paxful’s sole and absolute discretion), or if you and the Earn Counterparty consent to alter the Earn Counterparty Terms. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CAREFULLY READ THE EARN COUNTERPARTY TERMS AND FOLLOW THEM EXACTLY. IF YOU DO NOT FOLLOW THE EARN COUNTERPARTY TERMS, YOUR TRANSACTION MAY BE DENIED. NEVER ENTER INTO A PAXFUL EARN SERVICE TRANSACTION UNLESS YOU HAVE FOLLOWED ALL TERMS AND CONDITIONS LISTED. IF YOU FAIL TO FOLLOW THE TERMS AND CONDITIONS, PAXFUL MAY NOT BE ABLE TO ASSIST YOU IN A DISPUTE PROCESS TO RECOVER YOUR FUNDS.

Diensgeld

Paxful sal altyd deursigtig wees oor ons diensgeld. Enige diensgeld sal op jou gebruik van Paxful se diens van toepassing wees. Besoek ons Hulpsentrum vir meer inligting en opdaterings oor diensgeld vir omwisselings.

Kwalifiserende rekenings en beperkte regsgebiede

Die Paxful Verdien-diens is beskikbaar slegs vir gebruikers wat kwalifiseer vir die diens. Paxful behou die reg om die Paxful Verdien-diens vir enige Paxful-gebruiker te verbied of te wysig, en die Verdien-medeparty mag enige transaksie met enige Paxful-gebruiker weier. Benewens die beperkte regsgebiede soos uiteengesit in afdeling 2.7 van ons diensbepalings is die Paxful Verdien-diens nie beskikbaar vir gebruikers wat in die deelstaat Texas woon nie, of in enige ander land of deelstaat wat deur die Verdien-medeparty se diensbepalings verbied word.

GEEN WAARBORG, BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID EN RISIKO-AANVAARDING NIE

DIE PAXFUL VERDIEN-DIENSTE WORD VOORSIEN OP ’N “SOOS DIT IS”- EN “SOOS BESKIKBAAR”-GRONDSLAG, SONDER ENIGE GARANSIES, VERTEENWOORDIGINGS OF WAARBORGE, HETSY UITDRUKLIK, GEÏMPLISEER OF STATUTÊR. TOT DIE MAKSIMUM MATE WAT TOEPASLIKE WETGEWING TOELAAT, DOEN PAXFUL SPESIFIEK AFSTAND VAN ENIGE GEÏMPLISEERDE WAARBORGE VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR ’N SPESIFIEKE DOEL EN/OF NIESKENDING. PAXFUL RIG GEEN VERTOË OF GEE GEEN WAARBORGE DAT TOEGANG TOT DIE WEBWERF, ENIGE DEEL VAN DIE DIENSTE OF ENIGE MATERIAAL DAARIN VERVAT AANEENLOPEND, ONONDERBROKE, TYDIG OF FOUTVRY SAL WEES NIE. PAXFUL IS NIE AANSPREEKLIK VIR ENIGE VERSUIM VAN DERDEPARTY-SAGTEWARE OF TEGNOLOGIE, ENIGE ONDERBREKING OF ENIGE VERLIES WAT ’N GEBRUIKER LY NIE. JY ERKEN HIERMEE EN STEM IN DAT JY NIE OP ENIGE ANDER VERKLARING OF VERSTANDHOUDING, HETSY GESKREWE OF MONDELINGS, STAATGEMAAK HET OOR JOU GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DIE DIENSTE EN WEBWERF NIE. SONDER OM DIE VOORAFGAANDE TE BEPERK, ERKEN EN AANVAAR JY HIERMEE DIE VERSKEIE RISIKO’S WAT INHERENT IS AAN DIE GEBRUIK VAN DIGITALE GELDEENHEDE, WAARONDER REGULATORIESE RISIKO, HARDEWAREFOUTE, SAGTEWAREKWESSIES, INTERNETKOPPELFOUTE, KWAADAARDIGE SAGTEWARE, INMENGING DEUR DERDE PARTYE WAT LEI NA DIE VERLIES VAN TOEGANG TOT JOU REKENING OF BEURSIE EN ANDER GEBRUIKERDATA, BEDIENERFOUTE OF DATAVERLIES. JY AANVAAR EN ERKEN DAT PAXFUL NIE VERANTWOORDELIK SAL WEES VIR ENIGE KOMMUNIKASIEFOUTE, ONTWRIGTINGS, FOUTE, VERDRAAIINGS OF VERTRAGINGS WAT JY MAG ERVAAR TERWYL JY DIE DIENSTE GEBRUIK NIE, HOE DIT OOK AL VEROORSAAK IS.

ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE SAL PAXFUL, SY AFFILIATE EN DIENSVERSKAFFERS OF ENIGE VAN HUL ONDERSKEIE BEAMPTES, DIREKTEURE, AGENTE, WERKNEMERS, RAADGEWERS, KONSULTANTE OF VERTEENWOORDIGERS AANSPREEKLIK WEES VIR (A) ENIGE BEDRAG GROTER AS DIE WAARDE VAN TOTALE DIENSGELD DEUR JOU BETAAL VIR DIE DIENS WAT ONDERWORPE IS AAN DIE HANDELINGSOORSAAK IN DIE TWAALF (12) MAANDE VOOR DIE VOORTSPRUITENDE VERLIES NIE OF (B) VIR ENIGE VERLORE WINSTE, VERMINDERING VAN WAARDE OF BESIGHEIDSGELEENTHEDE, ENIGE VERLIES, SKADE, SKENDING OF KORRUPSIE VAN DATA OF ENIGE ANDER ONTASBARE EIENDOM OF ENIGE SPESIALE, BYKOMSTIGE, INDIREKTE, ONTASBARE OF GEVOLGLIKE SKADE, HETSY OP KONTRAK, DELIK, NALATIGHEID, STRENG AANSPREEKLIKHEID OF ANDERSINS GEBASEER, OF ANDERSINS, VOORTSPRUITEND UIT OF OOR DIE GEMAGTIGDE OF ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF OF DIE DIENSTE, OF HIERDIE OOREENKOMS, SELFS AS ’N GEMAGTIGDE VERTEENWOORDIGER VAN PAXFUL GEADVISEER IS OF GEWEET HET VAN OF BEHOORT TE GEWEET HET VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SODANIGE SKADE, EN ONDANKS ENIGE OOREENGEKOME OF ANDER REGSMIDDEL SE MISLUKKING IN DIE ESSENSIËLE DOEL, BEHALWE TOT DIE MATE VAN ’N FINALE GEREGTELIKE BEPALING DAT SODANIGE SKADE DIE RESULTAAT VAN PAXFUL SE GROWWE NALATIGHEID, BEDROG, OPSETLIKE WANGEDRAG OF OPSETLIKE OORTREDING VAN DIE WET WAS. SOMMIGE REGSGEBIEDE LAAT NIE DIE UITSLUIT OF BEPERKING VAN BYKOMSTIGE OF GEVOLGLIKE SKADE TOE NIE, EN DAAROM SAL DIE BEPERKING HIER BO MOONTLIK NIE OP JOU VAN TOEPASSING WEES NIE.

Jy erken en stem in dat Paxful optree as ’n koppelvlakverskaffer vir hierdie Paxful Verdien-diens. Jy erken verder dat Paxful geen beheer het nie oor en ook nie aanspreeklik sal wees vir die onderliggende rentegenererende programme wat deur die Verdien-medeparty aangebied word nie. Paxful is nie verantwoordelik vir enige verliese wat gely word as gevolg van kwesbaarhede met slim kontrakte, rekenaarinbraak, of opskorting of beëindiging van besigheid, bankrotskap, abnormale opskorting of staking van die verhandeling van die Verdien-medeparty of ander potensiële risiko’s nie. Jy stem in om alle toepaslike risiko’s te dra verbonde aan die Verdien-medeparty-platform en al die verliese wat jy moontlik as gevolg van bogenoemde risiko’s opdoen. As jy enige verlies ly as gevolg van bogenoemde risiko’s, stem jy in dat die ooreenstemmende deel van die gevriesde fondse wat jy in jou rekening verloor het, sal verbeur tot die mate van die skade of verlies wat so veroorsaak is.

Jy stem in en aanvaar dat indien enige deel van die Paxful Verdien-diens wat deur Paxful of die Verdien-medeparty gelewer word, nie toeganklik is nie of onderbreek word as gevolg van die volgende omstandighede, Paxful nie aanspreeklik sal wees vir enige van jou of enige derde party se verliese nie (bv. enige direkte, indirekte of moontlike verlies aan winste) as gevolg daarvan:

  1. Die Verdien-medeparty se opskorting, diskontinuïteit, staking of beëindiging van sy besigheid;
  2. Diensopskorting vir instandhouding soos aangekondig deur die Verdien-medeparty of Paxful;
  3. Stelselfout tydens die oordrag van data;
  4. Force majeure of ander ongelukke veroorsaak deur onvoorsiene, onvermydelike en onoplosbare omstandighede, soos tifone, aardbewings, tsoenami’s, oorstromings, pes, kragonderbrekings, oorlog, onrus, regeringsaksies, terreuraanvalle, ens. wat lei tot die opskorting van Paxful of die Verdien-medeparty-platforms;
  5. Diensversuim, onderbreking of vertraging as gevolg van rekenaarinbraak, ’n rekenaarvirus, tegniese aanpassing of versuim, webwerfopgradering, bankprobleme of tydelike sluiting as gevolg van regeringsvoorskrifte;
  6. Diensversuim, onderbreking, vertraging, geen stelselrespons of vertraagde stelselrespons wat veroorsaak word omdat die rekenaarstelsel van die Verdien-medeparty-platform of Paxful beskadig raak, defektief is of andersins nie normaal kan presteer nie;
  7. Abnormale tegniese probleme wat nie deur bestaande tegniese kragte in die bedryf voorspel of opgelos kan word nie;
  8. Foute of vertragings van enige derde partye; of
  9. Veranderings in enige toepaslike wette, regulasies of regeringsbevele.

Jy stem ook in en aanvaar dat bogenoemde omstandighede kan lei tot abnormale transaksies, markonderbrekings en ander moontlike abnormale omstandighede, en Paxful behou die reg om na eie goeddunke te weier om jou transaksie uit te voer.